بازی Serious Sam: Anthologhy 2011

Serious Sam – The First Encounter – 2001

Serious Sam – The Second Encounter – 2002

Serious Sam 2 – 2005

Serious Sam HD – The First Encounter – 2009

Serious Sam HD – The Second Encounter – 2010

Serious Sam Double D – 2011

Serious Sam – The Random Encounter – 2011

 دانلود بازی       

 رمز: www.ir-dl.com

 به اشتراک گذاشته شده توسط : دانلود رایگان

طبقه بندی: بازی ها،