بازی SpiderMan Shattered Dimensions

OS: Windows 7/XP/Vista
Processor: Intel Pentium IV processor with a clock speed of 2.4 GHz / AMD 3500
Ram: 2 GB
Video Card: NVIDIA GeForce 8800/ATI Radeon X1900
Sound Card: compatible with Direct X
DirectX: 9.0c
Keyboard and Mouse

 

دانلود بازی  

 دانلود كرك

 رمز: www.ir-dl.com

 به اشتراک گذاشته شده توسط : دانلود رایگان

طبقه بندی: بازی ها،